Αρχική σελίδα Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Εκτύπωση E-mail

Οι υπηρεσίες της Stratego ανταποκρίνονται στο τρίπτυχο: Communication, Strategy & Tactics, τόσο στον πολιτικό όσο και στον επιχειρηματικό χώρο.

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες της Stratego αφορούν στα εξής:

 • Στρατηγική επικοινωνίας. Προτάσεις δράσεων, επιλογή μέσων, ανάπτυξη μηνυμάτων.
 • Διαμόρφωση και διαχείριση δημόσιας εικόνας. Image development &    Reputation management.
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση διαφημιστικών εκστρατειών. Έντυπα, αφίσες, καταχωρήσεις σε ΜΜΕ, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, προωθητικές ενέργειες, below the line communication, εκστρατείες τηλεφωνικής επικοινωνίας, direct mail, κ.α.
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μη διαφημιστικής επικοινωνίας.
 • Πολιτικός λόγος και κειμενογραφική υποστήριξη
 • Consulting, παρακολούθηση εφαρμογής στρατηγικής, τακτικές κινήσεις.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνίας, στρατηγικής και δημοσίων σχέσεων.
 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών
 • Crisis management.
 • Εφαρμοσμένη χρήση Ίντερνετ και νέων μέσων.
 • Σεμινάρια για τεχνικές δημόσιας ομιλίας, εμφανίσεις σε ΜΜΕ, διαχείριση κρίσεων κ.α.