Αρχική σελίδα Η εμπειρία μας
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

Στην έως σήμερα πορεία τους, οι επικεφαλής της Stratego, έχουν συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολλών εκλογικών εκστρατειών, καθώς και εκστρατειών επικοινωνίας επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών.